Polityka prywatności

 

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Kontrahentów, Klientów i potencjalnych klientów firmy Autoconsult TBC Sp. z o.o., a także Użytkowników serwisu internetowego autoconsult.pl oraz autoconsult.com.pl jest firma Autoconsult TBC Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ul. Ul. Łukasiewicza 6, 83-000 Pruszcz Gdański, NIP 593-000-36-27 (dalej: "Firma"). Dane kontaktowe Firmy: tel. 058 682 37 28, adres e-mail office@autoconsult.com.pl
 2. W Firmie powołany został Inspektor Ochrony Danych z którym może się skontaktować pod adresem email: office@autoconsult.com.pl
 3. Aby skontaktować się z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji lub Administratorem Systemu Informatycznego prosimy o kontakt pod adresem e-mail: office@autoconsult.com.pl
 4. Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Firmę wynikają ze zgody Klienta lub przepisów prawa. Cel i zakres przetwarzania danych osobowych doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez Klienta na Stronie internetowej autoconsult.pl , bądź w wyniku działania bezpośredniego lub wykorzystania innych kanałów komunikacji z Klientem (telefon, email i in.)
 5. Firma przetwarza dane osobowe w celach:
 6. Odpowiedzi na zapytania ofertowe i techniczne klientów lub potencjalnych klientów, a także kontrahentów.
 7. Przygotowania oferty, przesłanie raportów i analiz oraz rekomendacji wdrożenia działań zgodnie z dyspozycją, jaką klient złożył w kontakcie z Firmą. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy ustnej lub pisemnej wynikłej podczas komunikacji.
 8. Realizacji usług w ramach umowy z Klientem.
  d. Kontaktowania się z Klientem w celach związanych ze świadczeniem usług lub w związku z pytaniami, które użytkownik przesłał do Firmy.
  e. Marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Firmy – marketing własnych produktów i usług,
  f. Rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Firmy,
  f. Księgowych i podatkowych,
  g. Gwarancyjnych, rękojmi,
  h, Podjęcia prac naprawczych, gwarancyjnych,
  i. Stosowne dane związane z wykonaniem odpowiedniej umowy przetwarzamy również ze względu na czas przedawnienia roszczeń,
  j. Dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami, również osób trzecich,
 9. Wykorzystujemy szereg informacji o Użytkownikach strony internetowej autoconsult.pl w celach analizy skuteczności działania oferty oraz informacji zawartych na Stronie internetowej. Dane zbierane automatycznie są anonimizowane, tak, byśmy nie mogli rozróżnić poszczególnych osób. Dane te zbierane są z pomocą usług Google Analytics, Google Serach Console, Google Adwords.
 10. Podanie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z Firmą. O udostępnieniu danych niewymaganych (np. daty urodzenia) decyduje Użytkownik serwisu.
 11. Publikując komentarze użytkownik naszego serwisu internetowego zgadza się na ujawnienie wszystkich informacji o sobie, które wskaże w treści i polu informacji o autorze. Te informacje będą dostępne publicznie. Na wniosek autora możemy usunąć komentarz lub może on dokonać tego samodzielnie.
 12. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania stosownej umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody (za wyjątkiem warunków czasu przechowywania danych opisanych w pkt. 5). Dane są także przechowywane aby zapobiegać nadużyciom i oszustwom. Dane osobowe zostaną usunięte na Państwa życzenie – prosimy zgłaszać to do Inspektora Ochrony Danych pod wskazany e-mail. Ponadto dane są pseudonimizowane w celach statystycznych i archiwizacyjnych.
 13. Każdorazowo katalog odbiorców Danych Osobowych przetwarzanych przez Firmę wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzysta Klient/Użytkownik. Katalog odbiorców danych wynika również ze zgody Klienta, lub z przepisów prawa. W przetwarzaniu Danych Osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział partnerzy Firmy, w szczególności którzy odpowiadają za realizację usług.
 14. Odbiorcami danych osobowych będą:
 15. Pracownicy Firmy
  b. Dostawcy i administratorzy programu księgowego
  c. Banki i firmy za pomocą których można dokonać przelewu na rachunki naszej Firmy,
  d. Współpracujący z nami przedstawiciele firm informatycznych i marketingowych, którzy współpracują z nami podczas realizacji usług.
 16. Każdemu Użytkownikowi naszej strony internetowej oraz naszemu Klientowi, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadkach, w których przetwarzamy dane osobowe do zrealizowania sprzedaży bądź usługi, która wymaga przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych możemy „usunąć” te dane dopiero po wykonaniu zleconej czynności.
 17. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Firmy z prośbą o udzielenie informacji lub wiążących jej celów zależnych (np. udzielenia gwarancji, okresu księgowania itd.).
 18. Informujemy, że każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 19. Podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016_679 z dnia 27 kwietnia 2017 r. Organem nadzorczym zaś jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Przetwarzanie plików cookie

Jakie dane o Tobie zbieramy?

Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami
Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty e-mail, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail, itp. Jeżeli nie złożysz zamówienia, zlecisz usługi, wyceny, czy przygotowania aspektów twórczych lub technicznych dla niej Twoje dane nie będą dalej wykorzystywane.

Dane zbierane podczas składania zamówień
Podczas składania zamówień przez telefon zbieramy Twoje dane osobowe, jak Imię, Nazwisko, numer telefonu kontaktowego, dodatkowo czasem adres e-mail oraz dane firmy, na które wystawiamy fakturę. Zbieramy także poufne informacje, które wykorzystujemy jedynie do odpowiedzi na pytanie, wyceny usługi, dopasowania metod działania najkorzystniejszych dla Klienta.

Dane zbierane automatycznie
Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?

W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim.

Dane kontaktowe będą zbierane wyłącznie do zrealizowania zamówienia lub informowania o jego stanie oraz wystawienia rachunku/faktury.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku, lecz są anonimizowane, tak że nie możemy odkryć, że to przykładowy Jan Kowalski wchodził na naszą stronę tego i tego dnia. Wiemy po prostu, że ktoś wchodził i wiemy co mniej więcej na stronie robił (klikał obrazki, przewijał zawartość pionowo, nacisnął przycisk kontaktu, przechodził na kolejne strony serwisu).

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszymi pracownikami będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje pytanie i dalsze wynikające z Twojej woli działania - określone odpowiednią umową.

W przypadku naruszenia Polityki prywatności naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?

Jeżeli złożyłeś zamówienie na usługę możemy się z Tobą kontaktować telefonicznie lub e-mailem, a także przez inne wskazane kanały komunikacji. Jeżeli będziemy mieli dla Ciebie ważne informacje lub jeżeli będziemy potrzebowali Twojego potwierdzenia planu lub działania poinformujemy Cię o tym niezwłocznie.

W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie danych?

W każdej chwili możesz nas poinformować o zmianie swoich danych na aktualne, tak aby kontakt z Tobą lub wystawianie rachunku/fakturowanie nie były utrudnione. Danych użytych do zamówienia usługi nie można zmienić, ani usunąć, gdyż są one częścią rachunku lub faktury - aby zmienić dane będzie konieczna korekta rachunku/faktury.

Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")

Nasza strona internetowa korzysta z oprogramowania wordpress.org i może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony internetowej, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

Czym są pliki "cookies" i do czego są niezbędne?

Poprzez pliki "cookies" należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić spersonalizowaną dla użytkownika stronę internetową. "Cookies" są częścią protokołu HTTP używanego do komunikacji serwera internetowego z przeglądarką i składają się z: klucza określającego nazwę wartości, wartości i czasu życia po jakim przeglądarka powinna skasować plik "cookie". WordPress nie ustawia cookie w sposób powodujący ich inną obsługę niż typowe przewidziane działanie w przeglądarkach internetowych.

Pliki "cookies" używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Statystyki odczytujemy w programie Google Analytics.

Jakie typy cookies generuje system wordpress.org?

Na stronach internetowych stosuje się dwa rodzaje "cookies" tzw. "sesyjne" oraz "stałe".

Cookies stałe - pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
Cookies sesyjne - pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Tego typu cookies nie stosujemy w ramach standardowo ustawianych cookies.
Pliki "cookies" wykorzystywane przez zintegrowane przez sklep serwisy - Google Analytics, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki "cookies" zawierają dane osobowe?

Oprogramowanie wordpress.org standardowo nie zapisuje danych osobowych w plikach "cookies".

Czy jest możliwe usunięcie plików "cookies"?

Standardowo przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Ograniczenie stosowania plików "cookies" uniemożliwi dokonanie zakupów internetowych i może zakłócić działanie niektórych opcji, w szczególności tych, które wymagają od użytkownika podjęcia jakiejś akcji zanim wyświetlona zostanie mu określona treść.

Zmiany naszej polityki prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie. Ostatnia aktualizacja 17 maja 2024 r.

Kontakt:

Firma zbierająca dane:
Autoconsult TBC Sp. z o.o.
Ul. Łukasiewicza 6
83-000 Pruszcz Gdański
NIP 593-000-36-27

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt.